STICHTING FILMS FOR LIFE

OUR HUMAN COMPASSION BINDS US, THE ONE TO THE OTHER 
Nelson Mandela


Wij geloven in de kracht van filmdocumentaire als katalysator van tolerantie, bewustwording en zelfreflectie. De wereld wordt mooier als we onszelf en elkaar beter leren kennen.


Stichting Films for Life is in het leven geroepen om maatschappelijk betrokken filmproducties van hoogwaardig artistiek niveau mogelijk te maken.

Zij doet dit door uitvoerend artiesten met uitzonderlijke ideeën te helpen met het organiseren van financiële middelen en te koppelen aan de juiste professionals. Voldoende financiële middelen in de vorm van subsidies, sponsorgelden, donaties en crowdfunding zijn essentieel voor kwalitatief hoogwaardige producties. DONEREN

Een goede film maken kost tijd en geld. Helaas zijn de subsidiemogelijkheden in Nederland de laatste jaren ernstig afgenomen. 


Met uw gift kunnen we maatschappelijk betrokken films kunnen blijven maken voor een breed publiek. U kunt uw donatie overmaken naar rekeningnummer NL75 TRIO 0320216543, tav Stichting Films for Life, Groningen. 


De stichting heeft een ANBI status. Dit betekent dat u de donatie aftrekbaar is voor de inkomstenbelasing. Daarnaast houdt het in dat de  bestuursleden geen vergoeding krijgen voor hun werk voor de stichting. 

Zo kan worden gezorgd voor goede materialen, een professionele uitstraling en het werken met de juiste vakmensen. De Stichting wil makers van filmproducties ondersteunen bij het genereren van de benodigde financiele middelen. Ook bij het uitwerken van inhoudelijke ideeen, het produceren van educatieve materialen ter voorbereiding en verwerking van theatervoorstellingen en het maken van een goed publiciteitsplan, schiet stichting Films for Life makers te hulp.


De stichting heeft sinds januari 2021 een ANBI status. 


Onderaan deze pagina vindt u de hoofdlijnen van het beleidsplan. 

Hoofdlijnen Beleidsplan

MISSIE

Stichting Films for Life is een non-profitorganisatie die ten doel heeft mensen in aanraking te brengen met bijzondere filmproducties over actuele en relevante maatschappelijke thema’s. Zij doet dit door flimmakers met uitzonderlijke ideeën te helpen met het organiseren van financiële middelen en te koppelen aan de juiste professionals.

Voldoende financiële middelen in de vorm van subsidies, sponsorgelden, donaties en crowdfunding zijn namelijk essentieel voor kwalitatief hoogwaardige producties. Zo kan worden gezorgd voor goede materialen, een professionele uitstraling en het werken met de juiste vakmensen. Ook bij het uitwerken van inhoudelijke ideeen, het produceren van eventuele educatieve materialen en het maken van een publiciteitsplan, schiet de Stichting makers te hulp.

 

 

WERKWIJZE

  1. Stichting Films for Life beoordeelt het idee van de filmmaker(s)
  2. Gezamenlijk uitwerken van het projectplan en begroting tot een volledige aanvraag
  3. De stichting controleert de besteding van de fondsen en evalueert het project. Resultaten verschijnen op de website van de stichting

 

  

 

DOELSTELLINGEN 2021-2026

  • Contact leggen met innovatieve filmmakers
  • FiLmprojecten opstarten en fondsenaanvragen begeleiden, met als resultaat tenminste twee professionele maatschappelijk betrokken filmproducties.
  • Opbouwen van een database met kennis over fondsenwerving, crowdfunding en sponsoring.
  • Het creëren van een netwerk van professionele, maar betaalbare, vakmensen die nodig zijn bij de ontwikkeling van een filmproductie. Denk hierbij aan cameramensen, editors, sounddesigners, kleurcorrectors en scenaristen.

 

FINANCIEEL BELEID

De stichting heeft geen eigen middelen, anders dan giften van sympathisanten. Op dit moment is er geen vermogen: de stichting was inactief en is medio vorig jaar nieuw leven ingeblazen met een nieuwe naam en een nieuw bestuur. De stichting kan niet lenen en beoogt geen winst te maken. Alle inkomende gelden (subsidies, giften, sponsorbijdragen) worden besteed overeenkomstig het doel waarvoor de middelen zijn aangevraagd/bedoeld. Het bestuur van de Stichting Films for Life ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden.PUBLICITEIT

De Stichting wil een groot bereik creëren voor haar activiteiten en dat kan op meerdere manieren. Het meest voor de hand ligt het om te streven naar uitzending op nationale televisie (publiek of commercieel), maar is daar zeker niet toe beperkt. Ook filmproducties voor onderwijs, grote non-profitorganisaties of uitzending via betaalde streamingdiensten als Netflix en Videoland zijn goede manieren om een groot publiek te bereiken. Dit uiteraard in overleg met de betreffende filmmakers.

 

ORGANISATIE

De stichting heeft een driekoppig bestuur dat toezicht houdt op de werkzaamheden van de professionals die de projecten en activiteiten van de stichting uitvoeren. Het bestuur komt tenminste 1 keer per jaar fysiek bij elkaar voor de bestuursvergaderingBestuur 

Voorzitter: Bert Barten

Penningmeester: David de Haas

Secretaris: Maarten PraamstraDe stichting heeft een ANBI status. Dit betekent onder andere dat de  bestuursleden geen vergoeding krijgen voor hun werk voor de stichting.